Kancelaria Turystyczna

Świadczymy pomoc w następujących sytuacjach:

  • cena imprezy turystycznej uległa zmianie,
  • organizator zmienił hotel i tym samym warunki zakwaterowania na niezgodne z zawartą wcześniej umową,
  • program wycieczki nie został zrealizowany w całości,
  • brak opieki rezydenta lub przedstawiciela biura na miejscu,
  • środek transportu był niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami i nie spełniał norm bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu

Zapewniamy pomoc prawną w każdym z wymienionych punktów, ponadto szczególnie polecamy mediacje w sprawach turystycznych.
Mediacje w sprawach turystycznych są jedną z alternatyw dochodzenia do
porozumienia i polubownego zakończenia sporu pomiędzy organizatorem
turystyki, a Klientem.

Klientom biura turystycznego oferujemy bezpłatną pomoc w napisaniu reklamacji oraz innych pism kierowanych do organizatora turystycznego, pomagamy Klientom w dochodzeniu wszelkich roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami znającymi tematykę z zakresu prawa turystycznego.